Klubin säännöt

Liikuntakeskus Friskin/ TFW Rauman säännöt

Nämä säännöt täydentävät Liikuntakeskus Friskin/ TFW Rauman jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehtoja. Mikäli viimeksi mainitut ehdot ja nämä säännöt ovat ristiriidassa toistensa kanssa, sovellettavaksi tulee jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehdot.

1. Maksutavat ovat käteinen, paperilasku, sähköpostilasku, e-lasku ja tilimyynti. Jäsenen on itse huolehdittava e-laskun tilaamisesta. Jäsen valitsee haluamansa maksutavan jäsensopimuslomakkeen kirjoituksen yhteydessä, ja valitun maksutavan mahdollinen veloitus tapahtuu jäsenmaksun laskutuksen yhteydessä kuukausittain.
Tiliin myynti laskutetaan jäseneltä myyntiä seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Laskutuksessa olevat maksut erääntyvät, ellei toisin ole sovittu, kunkin kuukauden 5. tai 20. päivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Lisäksi Friskillä/ TFW Raumalla on oikeus veloittaa perintäkuluja saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

2. Jäsenavain on aina oltava mukana Klubille/ Dojolle saavuttaessa ja se on erikseen pyynnöstä esitettävä Klubin henkilökunnalle. Vierailijoiden tulee täyttää vierailijahakemus jokaisen käynnin yhteydessä. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
Friski-jäsenavaimen/ TFW Rauman Dojon avaimen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi avain kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avaimet vaihdetaan veloituksetta. Jäsenavainta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsenavaimen käyttö edellyttää jäsenen tunnistamista joko Friskin/ TFW Rauman rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä.

3. Klubin/ Dojon asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Klubilla/ Dojolla asioivan on myös huolehdittava henkilökohtaisesta hygieniastaan.

4. Tupakointi, doping, omien alkoholituotteiden, huumeiden ja muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Klubin/ Dojon tiloissa.

5. Jos asiakas vaurioittaa Klubin/ Dojon kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

6. Treenipyyhettä suositellaan käytettävän aina kuntosalilaitteilla harjoiteltaessa ja ryhmäliikuntatunneilla.

7. Laitteet on pyyhittävä käytön jälkeen.

8. Asiakkaan on aina käytettävä asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita Klubin/ Dojon tiloissa. Ulkojalkineiden käyttö on kielletty.

9. Liikuntavälineet on aina palautettava alkuperäisille paikoilleen.

10. Klubilla/ Dojolla vieraileville tulee antaa mahdollisuus kuntosalilaitteiden käyttöön mahdollisimman laajalti. Laite on vapautettava toisen käyttöön tauon ajaksi.

11. Turvallisuussyistä ja kaikkien asiakkaiden viihtyvyyden varmistamiseksi lapset eivät saa käyttää kuntosalilaitteita tai -välineitä tai millään tavalla häiritä muiden asiakkaiden harjoittelua Klubin/ Dojon tiloissa. Vanhempaansa Klubin/ Dojon tiloissa odottavat lapset ovat aina vanhemman vastuulla.
Kuntosalilaitteiden ja -välineiden käyttö Klubin/ Dojon tiloissa on sallittua lapsille ainoastaan, jos lapsella on henkilökohtainen, maksettu asiakkuus ja oma harjoitteluohjelma Friskiin/ TFW Raumaan.

12. Matkapuhelimen käyttö ei saa olla muita asiakkaita häiritsevää.

13. Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön on kielletty.

14. Ryhmäliikuntatunneille paikan voi varata vain itselleen. Varauksen voi tehdä enintäin 7 päivää ennalta verkkovarausjärjestelmän kautta tai paikan päällä saman päivän aikana ennen tunnin alkua olettaen, että tunnilla on tilaa.

15. Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta 30 minuuttia ennen sovittua aikaa ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi.

16. Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan. Asiakkaan tulee noudattaa kunto-ohjaajan mahdollisesti antamia ohjeita.
Klubi/ Dojo ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Klubin/ Dojon tiloissa tai sen alueella.

17. Mikäli jäsen ei noudata jäsensääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaa kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai purkaa kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

18. Friski/ TFW Rauma ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Friski/ TFW Rauma ei vastaa jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Friskin/ TFW Rauman tuottamiin palveluihin.

Säännöt on päivitetty 20.12.2023