Klubin säännöt

Liikuntakeskus Friskin säännöt

Nämä säännöt täydentävät Liikuntakeskus Friskin jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehtoja. Mikäli viimeksi mainitut ehdot ja nämä säännöt ovat ristiriidassa toistensa kanssa, sovellettavaksi tulee jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehdot.

1. Maksutavat ovat käteinen, paperilasku, e-lasku ja tilimyynti. Ellei jäsenen kanssa muuta sovita ja jäsen suorittaa maksunsa laskulla, ensimmäinen lasku lähetetään jäsenelle paperilaskuna ja sen jälkeen e-lasku. Ensimmäisen paperilaskun jälkeen paperilaskusta veloitetaan käsittelymaksuna 7,00 euroa. Jäsenen on itse huolehdittava e- laskun tilaamisesta.

Tiliin myynti laskutetaan jäseneltä myyntiä seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Laskutuksessa olevat maksut erääntyvät, ellei toisin ole sovittu, kunkin kuukauden 5. tai 20. päivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Lisäksi Friskillä on oikeus veloittaa perintäkuluja saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

2. Jäsenavain on aina oltava mukana Klubille saavuttaessa ja se on erikseen pyynnöstä esitettävä Klubin henkilökunnalle. Vierailijoiden tulee täyttää vierailijahakemus jokaisen käynnin yhteydessä. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
Friski-jäsenavaimen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi avain kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avaimet vaihdetaan veloituksetta. Jäsenavainta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsenavaimen käyttö edellyttää jäsenen tunnistamista joko Friskin rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä.

3. Klubin asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Klubilla asioivan on myös huolehdittava henkilökohtaisesta hygieniastaan.

4. Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden ja muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Klubin tiloissa.

5. Jos asiakas vaurioittaa Klubin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

6. Treenipyyhettä on käytettävä aina kuntosalilaitteilla harjoiteltaessa ja ryhmäliikuntatunneilla. 7. Laitteet on pyyhittävä käytön jälkeen.

8. Asiakkaan on aina käytettävä asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä tunteja lukuunottamatta.

9. Liikuntavälineet on aina palautettava alkuperäisille paikoilleen. 10. Käytettävissä olevissa juomapulloissa tulee olla korkki.

11. Klubilla vieraileville tulee antaa mahdollisuus kuntosalilaitteiden käyttöön mahdollisimman laajalti. Laite on vapautettava toisen käyttöön tauon ajaksi.

12. Alle 16-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Klubin tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

13. Matkapuhelimen käyttö ei saa olla muita asiakkaita häiritsevää.

14. Valo- tai videokuvaaminen Klubilla on kokonaan kielletty. Kielto koskee myös kamerakännyköitä. Kuvaamisesta erityistilanteissa voidaan sopia erikseen.

15. Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.

16. Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön on kielletty.

17. Ryhmäliikuntatunneille paikan voi varata vain itselleen. Varauksen voi tehdä enintäin 7 päivää ennalta verkkovarausjärjestelmän kautta tai paikan päällä saman päivän aikana ennen tunnin alkua olettaen, että tunnilla on tilaa.

18. Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta 30 minuuttia ennen sovittua aikaa ja peruuttamattajättäminen on toistuvaa, asiakas menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi.
19. Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan. Asiakkaan tulee noudattaa kunto-ohjaajan mahdollisesti antamia ohjeita.

Klubi ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Klubin tiloissa tai sen alueella.

20. Mikäli jäsen ei noudata jäsensääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaa kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai purkaa kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

21. Friski ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Friski ei vastaa jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Friskin tuottamiin palveluihin.