Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian hoitoalueisiin kuuluvat muun muassa niska-hartiaseudun ja alaselän kiputilat, ortopedisten operaatioiden jälkeinen kuntoutus sekä niveliin ja raajoihin liittyvät ongelma- ja kiputilat.
Hoidon tarkoituksena on poistaa tai vähentää toimintakykyä rajoittava tai heikentävä haitta ja ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia sekä siten edistää asiakkaan jokapäiväistä hyvinvointia. Tavoitteena on asiakkaan aktivointi ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista.