Kelan vaikeavammaisten kuntoutus

Friski on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen vaikeavammaisten kuntoutuksesta. Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa, kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Sopimus koskee fysioterapiaa sekä allasterapiaa. Neurologisella fysioterapialla ylläpidetään ja parannetaan toiminta- ja liikuntakykyä, kun oireiden taustalla on liikunta- ja/tai toimintakykyä heikentävä sairaus kuten erilaiset aivohalvaussairaudet, lihas- ja reumasairaudet tai selkäydinvammat. Tavoitteena on, että kuntoutuja selviäisi tilanteesta riippuen mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan ja sopeutuisi uudelleen jokapäiväiseen elämään. Fysioterapeutti laatii aina tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa. Tiloissamme pystyy liikkumaan esteettä esimerkiksi pyörätuolilla. Kuntosalitiloissa ja välineistössä on huomioitu myös erityisryhmien asiakkaat, ja tämä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun myös neurologisille kuntoutujille. Allasterapia toteutetaan Rauman uimahallin tiloissa. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.